ស័យមន្ត

គម្ពីសាមវេទ

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ។ 

( សូត្រ ៣ ចប់)

៚ អូមមុទោមហាបញ្ញានំ ភិភៈបញ្ញានំពុទ្ធំហៃឡៃឡិប្រាក់ធម្មចៅហៃចែងចាំងឈូឆស៊ូសនស្វាមូមព្រោងព្រឹត្តហៃឡៃព្រោង ។ ( គាថានេះបុរាណលោកឳ្យសូត្រដាស់បញ្ញាមុនរៀននូវមុខវិជ្ជានីមួយៗនាំឳ្យឆាប់ចេះចាំពូកែ)

ឧកាសៗ ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអារត្ថនាយកនូវគុណ ព្រះកុក្កសន្ធោ គុណព្រះកោនាគម្មនោ គុណព្រះកិស្សប៉ោ គុណព្រះសិអារ្យមេត្រី ឥតិបិសោភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ គុណព្រះមាតា គុណព្រះ បិតា គុណព្រះពុទ្ធ គុណព្រះធម៌ គុណព្រះសង្ឃ គុណព្រះគ្រូបាតអង្គរគុណព្រះគូ្រអាចារ្យ គុណព្រះពុទ្ធឃោសា គុណព្រះគម្ពីរ គុណព្រះគោ គុណព្រះកែវ គុណព្រះ គុណព្រះមហាលៃ គុណព្រះមហាអានន្ត គុណព្រះមហាពោធិ៍ គុណព្រះបច្ចេកពោធិ៍គុណព្រះកាលេន គុណព្រះមាតុលៃ គុណព្រះពៃសាខា ព្រះមេប្រពៃស្រព្វ ព្រះគង្គារ ព្រះពាយព្រះភិរុណ ព្រះអាទិត្យ ព្រះច័ន្ទ ព្រះអង្គារ៍ ព្រះពុធ ព្រះហស្បត្តិ ព្រះសុក្រ ព្រះសៅរ៍ ព្រះកេតព្រះរា ព្រះពិស្ណុការ ព្រះមហាចតុលោកបាល ទាំងបួន ព្រះកំចាត់ព្រះកំចាយ ព្រះសំហឹងព្រះក្រឹង ព្រះខ្វាម្មតី ព្រះពិធូ ព្រះមហាថែ ព្រះឆ័ត្រទ័ន្តគខាន់ ព្រះកាសព្វ ព្រះមោគលាន ព្រះសារិបុត្រ ព្រះឥសូរ ព្រះមហាជំពូ ព្រះអាកាស ទេវបុត្រ ទេវតា គ្រប់ឋានគ្រប់វិមាន គ្រប់តំបន់ព្រះចេតីយ ព្រះជុឡាមុនី ព្រះចង្កូមកែវ គង់នៅឋាន ត្រៃត្រឹង ឋានសួគ៌ ដប់ប្រាំមួយជាន់ ព្រះយម្មរាជ ព្រះកឹងករណំ ព្រះនិមរាជ ព្រះវេស្សវ័ន្ត ព្រះវេស្សកាន់  ទើពអញ្ជើញ ព្រះនាងទេពធីតា ចក្រឡាពេជព្យាធោរ  ព្រះវេស្សវ័ន្តព្រះគុណកែវទាំងបី ព្រះញ្ញាតិការ ព្រះសាធុនំ ព្រះពុទ្ធិសែន ព្រះសីយ៉ានចាស់ទុំ យាយតា បងប្អូន ទេពធីតារក្សាខ្លួនខ្ញុំសព្វថ្ងៃ ភូតធាតុ គុណឪពុក គុណម៉ែ គុណព្រះដែលបង្កើតខ្ញុំមក នៅលើផែនដី ផ្ទៃក្រោម គុណព្រះនាគង្ហីង ព្រះធរណី រក្សាផែនដី ស្តេចនាគទ្រផែនដី ពោធិព្រឹក្សា សត្វអម្រឹក បក្សី គោក្របីត្រីក្នុងទឹកគ្រប់មុខគ្រប់ឈ្មោះ ទឹកនុព្ពមហាសមុទ្រទីទាំងបួន ព្រះពុទ្ធរូបគង់នៅក្នុងសមុទ្រ ព្រះពុទ្ធរូបគង់ ព្រៃហេមពាន្ត ព្រះពុទ្ធរូបគង់នៅក្នុងឋាន មនុស្សលោក ព្រះភិក្ខុសង្ឃ រក្សាសាសនា ព្រះសមន្តគោត្តម ព្រះសុមន គង់លើខ្នងភ្នំព្រះសុធាតុ

នមោនមស្សកា       គុណមាតាបីតា រក្សាខ្ញុំ ទើបអញ្ជើញ មហាឥស្សី គង់ស្មាស្តាំ ទើបអញ្ញើញព្រះសុខ ព្រះសៅ គង់ស្មាឆ្វេង ទើបអញ្ញើញព្រះនាងគង្ហីង        ព្រះធរណី គងអំពីមុខ ទើបអញ្ញើញក្រុងពាលី គង់អំពីខ្នង ទើបអញ្ញើញអគ្ខរា លេខយន្តធម៌ ទាំងប្រាំបីម៉ឺនបួនពាន់ ចុះមករក្សាខ្ញុំ គង់នៅលើក្បាលខ្ញុំ ៕

(អរត្តនាគ្រូ)

ឧកាស ខ្ញុំព្រះករុណា សូមរត្តនា គុណព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ គុណព្រះ៥ អង្គ ព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្ម ឥសី្ស គ្រប់ព្រះអង្គ គុណមាតាបីតា ព្រះគង្ហីង ព្រះគ្រូបាធ្យាគ្រប់អង្គ គុណព្រះឰកោ ឰកា មាតាបីតា គុនរៀបច្បង គុណទស្សបរមី ៣០៦ភ្នំ សូមរត្តនាមកជួយខ្ញុំព្រះករុណា ឥតិបិសោ ភគវា អង្គភិមទេវា ឦសាន ម ម ឥតិបិសោ ភគវា  ឥសី្ស ទេវាឦសាន ម ម  ឥតិបិសោ ភគវា នឹកគុណព្រះគោ   ព្រះកែវទេវាឦសាន ម ម ៕

(ព្រះគាថា អរត្តនាព្រះក្រឹង)

 ៚ឧកាស ល្អងធូលីខ្ញុំព្រះករុណា សូមអរត្តនានិមន្ត ព្រះពុទ្ធបដិមាករ រត៍ស៍ ព្រះក្រឹង ព្រះពុទ្ធគុណចៅចុងម៉ា ព្រះខៈនិកាបីតិ សូមសន្ថិតមានរឹទ្ធសិទ្ធីការបរមី ជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរត្តនា និមន្តគុណព្រះប្រាំព្រះ អង្គមកគង់ខាងមុខ និមន្តគុណព្រះបារម្មីបាំងពីក្រោយ គុណព្រះធម៌បាំងខាង  ស្តំា អញ្ជើញព្រះធម៌បាំងខាងឆ្វេង ជ័យ ៗ ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរត្តនា និមន្តគុណព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ គុណព្រះសង្ឃ គុណបារម្មី ព្រះ អ អា ឥ ឦ ឯ ឱ ពឹ្ង ធ្ងឹ ទូទ្ងាំ  ចកវាឡេ ហោង ។

កិច្ចវិធីបំបួសយន្តំ ឬ ព្រះគាថា ហៅអក្ខរៈ​ អទិដ្ឋានវាចាឲ្យទៅជាទិព្វ

សិទ្ធីវាច្ចា មហាមន្តំ សិទ្ធីតេជ្ជំ មហាយស្សំ សិទ្ធីកិច្ចំ សិទ្ធីពុទ្ធំ បស្សត្តានំ ។

គាថានិមន្តព្រះពុទ្ធ

 ៚កេសៈពុទ្ធា បនិជ័យ្យតេ  (ព្រះកេសា) ។ អង្គ ពុទ្ធា បនិជ័យ្យតេ  (ខ្លួនព្រះ) ។បាទៈពុទ្ធា  បនិជ័យ្យតេ  (ព្រះបាទ)

គាថាបញ្ចុះលេខយន្ត

លេ ខៈ យន្តំ ឧប្បច្ឆ័យតិ បញ្ចុះលេខក្នុងយន្ត ឡែវ ឡុងហៃ ភាវនា ដួយ គាថ្ថានី ។

   -លេខ ១ ឲ្យភាវនា ឯកៈ មិ

   -លេខ ២ ឲ្យភាវនា  ទ្វេពុទ្ធា

   -លេខ ៣ ឲ្យភាវនា  ត្រី និ ម អ ឧ

   -លេខ ៤ ឲ្យភាវនា  ចតុ នមពទ

   -លេខ ៥ ឲ្យភាវនា  បញ្ចៈ នមោពុទ្ធាយ

   -លេខ ៦ ឲ្យភាវនា  ឆៈវជ្ជរាជ្ជា ឥស្វាសុសុស្វាឥ

  -លេខ ៧ ឲ្យភាវនា  សត្តៈ នគេសំវិទ្ធាបុកាយ្យប

  -លេខ ៨ ឲ្យភាវនា  អដ្ឋ អរហន្តា ពាមានា ឧ ក ស ន ទុ

  -លេខ ៩ ឲ្យភាវនា  រកមិនទាន់ឃើញគម្ពីណា សរសេរទេអស់លោក។

ការគួចយន្តក្បាល ៤

ចតុយន្តំ សន្តំវិតឹ្ងខរេ

ការគួចយន្តក្បាល ៨

ចតុកោណញ្ចារ មហាយន្តំ សន្តំវិតឹ្ងខរេ

យន្តរង្វង់មូល

ចតុកោណញ្ចារ មហាយន្តំ ព្រហ្មៈភសមហេសុរំ យន្តំសន្តំវិតឹ្ងខរេ

បញ្ចុះឆ្អឹងយន្ត

អដ្ឋធិយន្តំសន្តំវិតឹងខរេ 

សូត្រសន្ធិតយន្ត

សន្ធិយន្តំ សន្តំវិតឹ្ងខរេ

បញ្ចុះអក្ខរៈយន្ត

អក្ខរៈយន្តំ សន្តំវិតឹ្ងខរេ

នមស្ការ

សិទ្ធីវន្ទា មហាវន្តំ សទ្ធីតេជ្ជំ មហាយស្សំ សិទ្ធីកិច្ចំ សិទ្ធីពុទ្ធំ សិទ្ធីធម្មំ សិទ្ធីសង្ឃំ បស្សត្តានំ

នមស្ការ

  ៚នមស្សទ្ធាត្វាឥសឺ ព្រះសិទ្ធីលោកនាថំ អនុត្តរំឥសីចព័ន្ធសត្រា ឯហិឯហិ វិល្លៈមីតិឥសីរៈ

ជ្រូយយន្ត និង គាថា

ការៈ ករ្ងំ អក្ខរៈយន្តំ ឯហិមម

៙៚សិទ្ធីការបំបួសកន្សែងយន្ត ឬ ខ្សែគាថា ផ្សេងៗ៚៙

នមោពុសអ ។ បាឡីខាប ៕ នមអឧនម ៕ មេខាប

រទ្ធាមលក ៕ មេខាប ៕ នមពុធមនម ៕ មេខាប

នមពុធអឧ ៕ បាឡីខាប

  (គាថា ខាប បានតាមចិត្តប្រាថ្នា ខាបព្រះគាថា ខាបហៅអាគមខាបហៅ មនុស្ស ក៏បាន )

១.៚ ឥតិ សិទ្ធិ ចពុទ្ធំ សមា្មធំ ឥតិសិទ្ធិ ចមធម្មំ សម្មាធំ ឥតិសិទ្ធិ ចសង្ឃំ សម្មាធំ ឥតិសិទ្ធិ ចសលំ សម្មាធំ ឥតិសិទ្ធិ ចទានំ សម្មាធំ ឥតិសិទ្ធិ ចបរមីតា វតឹសាសម្មាធំ ឥតិសិទ្ធិ ចមរក្ខន្តុ សព្វទា សម្មាធំ សព្វសត្រូវ វិនាស្សន្តិ

  (សេ្តចព្រះគាថា  ៣ចប់) រួចសូត្រ

 ២.៚ចិត្តិចិត្តំ ចិត្តសុក្ខំ ឯហិឯហិនសោហិ សោទ្ធាយ(ព្រះគាថា សូត្រហៅអាជ្ញា គាថា ៣ ចប់ ) រួចសូត្រ

 ៣.៚វន្ទិត្វា សិទ្ធិលោកនាថំ អនុត្តរំ ឥតិសិទ្ធិ( សូត្រ ព្រះគាថានេះ ៣ចប់)

  ៤.៚សិទ្ធំ មំល កុក្កសន្ធ បញ្ចនមំ សត្រ្តាតឥតិសិទ្ធិ ។

  ៥.៚សិទ្ធិវាច្ចា មហាមន្តំ តេជ (តេ ផ) មហាយស្សំ សិទ្ធិកម្មំ សង្ឃំ ។  (សូត្រហៅព្រះគាថាទាំងពួង )

  ៦.៚ឯហិ នមោពុទ្ធាយ ឯហិនមោធម្មាយ ឯហិនមោសង្ឃាយ សិទ្ធិតិយោ ខ នមោតស្ស ជ័យៗ សិទ្ធិកម្មំ កាយកម្មំ មនោកម្មំ ត វ វិ វ រំ គូតោៗ គូតែងៗ ជ័យ ៕  សូត្រព្រះគាថានេះ ៣ចប់

  ៧.៚នបិតោ ទេវព្រហ្មា ន រ ទេវហិ សម្ពុទ្ធោ នតន្តោ សទានាទយោនន វន្ទំនមហ ៕( សូត្រព្រះគាថានេះ ៣ចប់)

៨.៚មហ៊ុសាហេន សម្ពុទ្ធោមហន្តំ ញ្ញាណហត មហិត្តំ ណ អ ទ វេ ហិមន្ត សទ្ធំ មមិហំ ៕ ( បិតាព្រះគាថាសូត្រ ៣ចប់ )

៩.៚នមិគោ ទេវព្រម្មា ហិនរទេវវេហិន សម្ពុទ្ធោ នទន្តោ សិបាណា ទយោ ននូ វន្តំ នមាមិហំ (មាតាព្រះគាថា សូត្រ ៣ចប់)

 ១០.៚នមមន នអអន នឧឧន(សូត្រខាប ៣ចប់)

 ១១.៚សិវិទញ្ច ទនេយ ឃម្មំ សព្រហ្មឃម្មំ ទេវតា ឃម្មំ សហស្សកោយ ឃម្មំ ពុទ្ធំឃម្មំ ធម្មំឃម្មំ សង្ឃំឃម្មំ រក្ខន្តុ សព្វទា

(ព្រះគាថាព្រហ្ម សូត្រ ៣ចប់ )

 ១២. ៚ប្រកតំ សព្វេ ទេវានរក្ខន្តុ សព្វញ្ញុត្តញ្ញាណ្ណោ លោកវិទូ អរហំ អរហំ(ព្រះគាថាប្រក គាថា យន្ត)

១៣.៚ឥកវតិ បថ្ថវិជ័យៗ យសោមាន តុតើខា ព្រះចៅ្ច ចុងម៉ាសុង ថ្ថាន់ ថើន

  (ព្រះគាថាសូត្រ តឿនព្រះគាថា សូត្រ៣ចប់)
ក្រោពីសូត្រតឿនព្រះគាថារួចរាល់ឬចប់សព្វគ្រប់ហើយ ធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ ដូចប្រាថ្នា ហោង ។

ឱម្ម សិទ្ធីកា តេជ្ជៈ គ្រូអាចារ្យ (  គ្រូបាតអង្គរ  ) លោកមកប្រសិទ្ធី ណែរបៀន អញ លោកឲ្យអញរៀន គង់កំណើត កើតកែនព្រះធរណី គើតភ្នំគិរីសូម៉ែបរព័ទ្ធ ព្រះពុទ្ធទាំង ប្រាំព្រះអង្គទ្រង់ព្រះក្រៃលេញ កំពេងចក្រវាល ឡារ បង្ក្រាបមា សត្រូផងសំម្ទាយ ទើពខ្ញុំក្រាបថ្វាយបង្គំសូមរៀនយកព្រះម្កុដ្ឋពេជ្រ ស្តេចព្រះគាថា ព្រះអក្ខរាលេខយន្ត ព្រះធរណី ទាំងប្រាំបីម៉ឺនបួនពាន់ព្រះធម្មខណ្ឌ មកសន្ធឹតលើត្បូងខ្ញុំសព្វថ្ងៃ ទើពខ្ញុំ អញ្ជើញទេវតាទាំងទិសប្រាំបី មកគង្គជុំខ្លូន ទើពខ្ញុំអញ្ជីញទេវតាទាំងប្រាំបួន មកគង់ជុំជិតអង្គអញ ទើពខ្ញុំអញ្ជីញទស្សបរមី មកទុក្ខជាត្រីចីវរ ទើពអញ្ជើញព្រះនុព្វលោកកុដ្តរ មកគង់ជាក្រវ៉ាត់ អញ្ជើញ ច ដុ កៈ រាជ្យក្សត្រ មកគង់លើត្បូង អញ្ជើញចិត្តលោកបាលទាំងបួន មកគង់នៅថ្លើមថ្លៃអញ ទើពខ្ញុំអញ្ជើញទេវតាទាំងទិសប្រាំបី មកជួយខ្ញុំហោង ទើពលោកយកភ្នំដែក មកបិទអញ់ប្រាំពីរជាន់ជិត ទើពលោកយកភ្នំសំរិត មកបិទប្រាំពីរជាន់ជារនាំងរាំងជិត  ទើពលោកប្រើអញ់សូត្រព្រះគាថា អរត្តនា បរមីព្រះកែវវិជ័យ ព្រះពុទ្ធរ៉ត សន្ថិត អញ់សព្វថ្ងៃ ទើពអញ់បាន អរហំអញសូត្រស្រែកសន្ធប់បាំង សត្រូវផងទាំងមួយសែនកោដ្ត មាត់អញ់សោតបីដូចរន្ទះទាំងប្រំាពីរ ហោង ទើពអញ់សូត្រស្រែកម្តងបែកទាំងបន្ទាយ ធ្លាយទាំងនគរ វរទាំងសេនាពល វល់ទាំងកាំភ្លើង  គើងសេនាវា ទាំងទាហានពីង ទើពអញ់សន្ធប់ដាវពីងឲ្យទន់ ទាល់ឆែប ទើពអញ់សន្ធប់លំពែងពីងទន់ផង ឱម្ម អិ អ វៈ វា និ វិ វៈ ស្វាហៈ ស្វាហំ ស្វាហាយ  ឱម្ម ភៈ ភំ ស្វាហៈស្វាហំ ស្វាហាយ្យ  ទើពពីងមើលមកខ្លួនអញ្ញើយ បីដូចក្រឹសដែក  ពីងមើលស្បែកអញ្ញើយបីដូចពេជ្រ  ពីងមើលសាច់អញ្ញើយ  បីដូចព្រះបរមីសូរ ទើពពឹងមើលមកខ្លួនអញ្ញើយបីដូចព្រះអាទិត្យទាំងប្រាំពីរ ទើពអញ់ព្រះសិទ្ធីសូរ បំពាក់សំវ៉ា នៅអង្គអញ់ ប្រាំពីរជាន់ បិទហាបាំងគ្រូបិទអញបីដូចថ្មគេរាំង គ្រូបាំងអញ់បីដូចថ្មគេសន្ធុប ទើពអញ់ឮកាំភ្លើង ពីងបាញ់តុងៗគ្រូមិនឲ្យអញខ្លាច ដាវពីងសស្ញាច គ្រូឲ្យអញ់រត់ចូលទៅ ទើពអញ្ជើញគ្រូសែនរារាំង  មកបាំងនៅអង្គខ្លួនអញ់ ឱម្ម អិ អ វ វា នា និ វិ វ ស្វាហៈ ស្វាហំ ស្វាហាយ្យ ទើពអញ់សន្ធុប  កំាភ្លើងសំរិត ពីងបែក ទើព ទើពអញ់សន្ធុប កំាភ្លើងដែកធ្លាយស្នាពីងដាច់ បណ្លោះរង្គោះកៃ បាក់ដៃរយាស់ ត្រូវពងបែកទាំងអំពង់ សង្វាផង កាំបិតស្អិតទាំងចុង ក្រឹសដែក ពីងអញ់កាច់ធ្នូឬស្សីពីងឲ្យបាក់ ត្រឹមថ្នាំង ធ្នូត្រាំងពីងឲ្យបាក់ត្រឹមជ័យ ឱម្ម  អិ អ វ វា នា និ វិ វ ស្វាហៈស្វាហំ ស្វាហាយ្យ ឱម្ម ខ្ចាត់ ខ្ចាយ ឱម្ម ខ្ចាត់ទៅដ៏ក្រោម នាយ ខ្ចាយទៅដល់ក្រោមខ្យល់  កុំបីពីងដិត កុំបីពីងដល់ កុំបីពីងដិតដល់ មកដល់សាច់ពលអញ់ កុំបីពីងដល់មកអង្គអញ់ហោង ។ ទើពអញ្ជើញ គង់កា្រយ ទើបអញ្ញើញគង់ជំនៈ ព្រះដែកជោគជ័យ  ទើពអញ្ជើញគ្រូគង់បន្លារ ស្នែង សំដែងព្រះពាយ លោកបាំងពីមុខ ព្រះសុក្រលោកបាំងពីខ្នង ព្រះអាទិត្យសោតហោងបាំងពីក្បាល ពីធាលស្មាស្តាំ អារាកធំម៉ើយបាំងពីរាហ៊ូ បាំងអង្គសី បាំងនិលបាំងតាញក្រវ៉ាញសូរឹល បាំងពីបាតជើង បាំងពីបាតដៃ បាំងទាំងសរសៃ ទាំងសាមសិបសងដៃអញ់កាអញ់កសាក់សំា សង្គ្រាមជ័យ សំពត់ងូតអញ់មួយ អញ់ក្រាលដើម ជញ្ជៀនមាសអញ់បិទដើមទៀន ជញ្ជៀនមាសអញ់មួយ អញ់ចង់ដៃគ្រូ សព្វសឹក គង់អង្គ អញ់ហៅគង់កាំភ្លើង រនក របុក កំភ្លើង ជ័យកាំភ្លើងតូច កាំភ្លើងធំ ឱម្ម អិ អ វ វា នា និ វិ វ ស្វាហៈ ស្វាហំ ស្វាហាយ្យ 

៚ ១ .បថមំ ពិន្ទុកំជាតំ ពិន្ទុឯកំសុមំពន្ធំ ពិន្ទុទោ្ធអង្គសំយថា ពិន្ទុត្រីធម្មថាពិន្ទុវិជ្ជានយេ

    ២.ទុតិយំ ទណ្ឌឯកំ សុមំពន្ធំ ទណ្ឌទ្ធោ អង្គសំយថា ទណ្ឌត្រីធម្មចាទណ្ឌទ្វេ ទណ្ឌវិជ្ជានេយ

    ៣.តតិយំ ពេជ្ជកតញ្ចេវ ពេជ្ជឯកំសុមំពន្ធំ ពេជ្ជទ្ធោ អង្គសំយថា ពេជ្ជត្រី ធម្មចា តេពេជ្ជវិជ្ជានយេ

     ៤.ចតុត្ថំ អង្គសម្ភាវំ អង្គឯកំសុមំពន្ធំ អង្គទោ្ធអង្គចា អង្គត្រីយធម្មចា អង្គ ចតុ អង្គវិជ្ជានេយ

     ៥.បញ្ចមំសិរិសំជាត្ត សិរិឯកំសុមំពន្ធំ សិរិទោ្ធ អង្គសំយចា សិរិត្រីធម្មចា បញ្ច សិរិវិជ្ជា នយេ ៕(នេះជាការបង្កើតបានតួ ៥ អង្គ) ហើយត្រូវសូត្រ

១.បថមំ ពិន្ទុលោបោច នករោហោតិ សម្ភាវោ បានតួ ()      នរានហិតំទេវំនរទេវេហិបូជិតំ នរានំកម្ម បង្កេហិនរាជិតំ នមាមិហំ

 ២.ទុតិយំទណ្ឌលោបោច មោករោហោតិសម្ភវោបានតួ (មោ)  មោហញ្ច សព្វទុក្ខានំ មោហជិតំ នមាមិហំ

 ៣.តតិយំ ពេជ្ជលោបោច ពុករោហោតិសម្ភវោបានតួ (ពុ ) ពុទ្ធោពុទ្ធានំ ពុទ្ធត្តំ ពុទ្ធញ្ច ពុទ្ធកាសិតំ សមនប្បត្តោ ពុទ្ធជោតំ នមាមិហំ

៤.ចតុត្ថំ អង្គស្សលោបោច ទ្ធាករោហោតិ សម្ភាវោ ។ បានតួ ( ទ្ធា ) ធាតានសត្តនិពា្វនំ ធាតគោតម នមាមិហំ

៥.បញ្ចមំ សិរិសំលោបោច នយករោហោតិ សម្ភវោ ។ បានតួ ( ) យត្ថវេទាង្គពុទ្ធញ្ច យត្តធម្មជូមុជលា យត្ថសំឃោអនុបតោ យត្តតិណ្ណ  នមាមិហំ ។ បានន័យថាសូត្រតាំងពី  (បថមំ ដល់ បញ្ចមំ )បង្កើតបាន នមោពុទ្ធាយ ហើយត្រូវសូត្រលប់ នមោពុទ្ធាយ បង្កើតបានតទៅនេះ

១.មថ្ថម(នមោ) ម ករោហោតិសម្ភាវោ ម មង្គេ ម ទោទោ ម ទ្ធ មាតា មុនិ យភាសម្មានំ កោនាគម្មនំ នមាមិហំ

២.ទុតិយំ (ពុទ្ធា) សោបោច (អ) ករោហោតិសម្ភវោបានតួ ( )អរហំបូជ្ជាសការ អរហោបាបំ កាយេអរហត្តផស្លប្បតោ អរហោនាម្មតេនមាមិហំ

៣.តតិយំ (យ ) លោបោច (ឧ ) ករោហោតិសម្ភវោ ។ បានតួ()ឧត្តរោបិតរោ ពុទ្ធោឧត្តរោ សមទេសេយ្យ ឧត្តមិសត្វ ឧប្បគន្ថ ឧត្តមមន្តំនមាមិហំ សូត្រលុប នមោពុទ្ធាយ រួចហើយទើបសូត្រថា បដិលោម្ម មកវិញថា

១.បថ្ថមំ មអឍ លោបោច (ឧ) ករោហោតិសម្ភវោ ។ បានជាតួ ()

២.ទុតិយំ ឧអឍ លោបោច (អ) ករោហោតិសម្ភវោ ។ បានជាតួ ()

៣.តតិយំ ឧអឍ លោបោច (ម) ករោហោតិសម្ភវោ ។ បានជាតួ ()

សូត្រ បដិលោម្ម ចប់ហើយ សូត្រ អនុលោម្ម ទៀតថា

១. បថ្ថមំ  ម អ ឍ  សេសលោបោច  បាទឳព្ភ័រវិជ្ជានយេ

២.ទុតិយំ  អ អ ឍ សេសលោបោច  មជ្ឈេឳព្ភ័រវិជ្ជានយេ

៣. តុតិយំ  ឧ អ ឍ សេសលោបោច  ឧទ្ធំឳព្ភ័រវិជ្ជានយេ

សូត្រ អនុលោម្ម ចប់ហើយ សូត្របដិលោម្ម វិញ ទៀតថា

១. បថ្ថមំ  ឧ អ ឍ លោបោច  អឍចន្ទ វិជ្ជានយេ

២.ទុតិយំ  មអឍ លោបោច  ពិន្ទុឳព្ភ័រវិជ្ជានយេ

៣.ទុតិយំ  មអឍ លោបោច  នដ្ឋឳព្ភ័រវិជ្ជានយេ

 សូត្រ បដិលោម្ម ចប់ហើយ សូត្រ អនុលោម្ម ទៀតថា

.ឳហិតោសព្វលេសេ ឳហិតោសព្វមលំ ឳហិតោ ឳហិតោ សព្វពុទ្ធញ្ច ឳហិតោសព្វសង្ឈញ្ច នមាមិហំ ។ សេពគាថា(សព្វពុទ្ធញ្ច (ល) )សូត្រឲ្យបាន៣ដង  ហើយសូត្រថា ៖

១. បថ្ថមំ  អឍ សេស លោបោច  ទេ្វព្វ រិបិតិយនចេវ

២. ទុតិយំ ម អឍ សេស លោបោច  ទេ្វអង្គវិជ្ជានយេ

៣. តតិយំ ឧ អឍ សេស លោបោច  មហាឧទ្ធំ ឳង្ការវិជ្ជានយេ មហាឳង្ការមហាឳង្ការ វិជ្ជានយេ

រួចហើយលុប ឳង្ការបង្កើតជាតួសូន្យ

១. បថ្ថមំ  ឳង្ការ លោបោច  សុញ្ញករោហោតិ សម្ភវោ ។ បង្កើតជាតួសូន្យ

២. តតិយំ  សូន្យ លោបោច  សូន្យនិព្វានំ បរមំ សូន្យនិព្វាន

៣.នសូន្យយ មោសូន្យយោ ពុទ្ធសូន្យយំ ធាសូន្យយេ យសូន្យនិព្វានំ សូន្យឯតេន សុមំពន្ធំ ជីវ្ហាតសំ សុមំឯហិ

នេះហៅថាព្រះគាថា បថ្ថមំ បដ្ឋមឺន ព្រះគាថានេះមានប្រសិទ្ធិភាពប្រើបានបាំងកាយ ខាងក្លែងកាយរិទ្ធិឬជាមន្តកាយរិទ្ធី បង្រាបខ្មាំងសត្រូវ ដំឡើង ឥទ្ធានុភាព ប្រកពលសេនាមើលជម្ងឺ បោសកំរោលចូល បើចង់បាំងកាយ លោកថាឲ្យរៀបចំគ្រឿងសការៈបូជ្ជា ព្រះរតនត្រ័យតាមគួរដល់សេចក្តីជ្រះថ្លា ពេលយប់ស្ងាត់ លោកឲ្យអង្គុយសមាធិ ប្រើវិញ្ញាណ សំឡឹងមិន្មិរកបទណាដែលខ្លួនស្មាក់ រួចចូលបរិកម្មនោះ យកធ្វើជានិម្មិត បើនិម្មតឃើញអ្វីមួយត្រូវបង្អង់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះ ។ ចំនែកឯសម្ភារ វិញសូមយក ផ្តិលខាត់ធ្វើអំពីសម្រិត ឬ អំពីប្រាក់  ដាក់ទឹកពេញ ដាក់នៅពីមុខ ហើយយអុជទៀនគោល មួយគូរ សូត្រផ្លុំទឹកនោះ ។ កាលណាធ្វើបានរួចរាល់ សព្វគ្រប់ហើយ ចូលយកទឹកនោះលុបមុខលាងខ្លួន ឲ្យបានគ្រប់ ១០៨ ថ្ងៃ នោះផុតពីនោះទៅខ្លួននិងក្លាយជាមនុស្ស ប្រកបដោយ ឥទ្ធានុភាព ខ្លាំងពូកែម្នាក់។ នេះជាវិធីប្រាប់ តាមរបៀបបុរាណខ្មែរខេមរៈ ។ ក្នុងសៀវភៅឃ្លាំង បរិយត្តិ វិញមានដំណើរថា ៖ បថ្ថមំ បថមឺន ជាមន្តអាគមគាថាមួយមួយប្រភេទ សំខាន់ណាស់ ប្រើជារបៀបជប់រាសីប្រសិទ្ធីព ឬក្ស ផ្សេងៗ ក្នុងដំណាលនោះថាបើបុគ្គលណាបានចេះចាំសូត្ររាល់រាត្រីប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ មុខជាមានជោគជ័យឈ្នះ មាសត្រូវ ទាំង១០ទិស្ស ជាគុណញ្ញាំងមនុស្ស ទេព្តា ព្រហ្ម ព្រះឥន្ទ ...ព្រាយ អារក្ស បង់បត់ មេមត់អ្នកតា បីសាច ភូត មាយាធំ ឬសត្វសាហាវ មានពិស ចង្កូម ខ្នាយ ទាំងឡាយ ចោមមេត្រីជាមិត្តជាទីគោរពរាប់អាន គ្រប់គ្រង់ស្ងួនរក្សា ជួយឈឺឆ្អាល ជួយរំដោះគ្រោះកាចជួយបង្រាប ជួយបង្វៀសបង្វាង អានសន្នអនក្រគ្រប់ប្រការ ។  ហេតុបានជាលោកកំណត់យកឈ្មោះថាជា បថមំ បថមឺន ព្រោះថាបថមំពិន្ទុ ដែលហៅក្លាយមកថាឆ្ពិន ភ្នែកមានឥទ្ធានុភាពធំណាស់ ប្រើបានយ៉ាងវិស័យនៃសេចក្តីអង្អាច និង ព្យាយាម ។ លុះទីបំផុតត្រូវសូត្រ បង្រួប បង្រួម ដោយគាថាដូចខាងក្រោមនេះថា ៖

    អហំឥតិពិន្ទុ កេសាមអឧពិន្ទុ លោម្មាឥស្វសុពិន្ទុ នខចភកសពិន្ទុ   ទន្តានមពទពិន្ទុ តចោករមទពិន្ទុ មំសំអបាចុបពិន្ទុ  នហារោទិមំសំអំខុពិន្ទុ  វកំទុមនិពិន្ទុហទយំចិត្តំ ចេត្តសិកំសំវិធាបុកយប អសំវិសុលោបុសពុភ សិទ្ធីពុទ្ធាបិយាបិច្ឆា ឯសាឥត្ថីយាបិយវចនំមម ឯហិឯហិសហគមំ សិទ្ធីតេជោ្ជ សិទ្ធីចក្ខុឥតិសព្វ សិទ្ធីភវន្តុតេ នរានរហីតទេវំ នរទេវេ ហិបូជ្ជិតំ នរានំកាមបង្កេហិ នមាមិសុគតំជិណំ

         នេះជាព្រះគាថា    បថ្ថមំ បថមឺន ហៅឬព្រះគាថាមហាស្នេហ៍ សេពទឹកលប់មុខសេពទឹកអប់លាពខ្លួន សេពក្រមួនលាបបបូរមាត់ ជញ្ជើម និង សកក្បាល ផ្លុំបាទដៃឈ្លីមុខអង្អែលទ្រូង មហាជនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្នា ។

ឥតិបិសោ ភគវា អរហំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​    ឥតិបិសោ ភគវា សម្មាសម្ពុទ្ធោ      ឥតិបិសោ ភគវា វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥតិបិសោ ភគវា សុគតោលោកវិទូ      ឥតិបិសោ ភគវា អនុត្តរោ    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥតិបិសោ ភគវា បុរិសទ្ទម្មសារថិ   ឥតិបិសោ ភគវា សត្ថាទេវមនុស្សានំ      ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥតិបិសោ ភគវា ពុទ្ធោ  ភគវាតិ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាព្រះគាថា ឥតិបិសោ ពេញអង្គ មានតេជានុភាពខ្លាំងក្លាណាស់ បើបានភាវានាអង្គនីមួយៗ ឲ្យបាន ១០៨ចប់ មានឥទ្ធានុភាពក្នុងស្ថានយ៉ាងនេះ

-បើចង់ឈ្នះបច្ចាមិត្ត ទោះប្រយោលក្តីចំពោះមុខក្តីសូមបរិកម្ម( ឥតិបិសោ ភគវា អរហំ ) ស្រូបដង្ហើមចូលឲ្យបាន ១០៨ចប់ លុះគ្រប់កំណត់ហើយផ្លុំបាតដៃទាំងពីរឈ្លីមុខ រួចចេញមុខបង្ហាញសត្រូវចុះ ព្យាយាមយ៉ាងនេះឲ្យបាន ៣៤ដង សត្រូវប្រែក្លាយជាមិត្ត ។

-បើចង់ចេញទៅប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេងៗ តាមទីជិតឆ្ងាយជាផ្លូវឃោសនាក្តី ណែនាំមហាជនឲ្យជួយទំនុកបម្រុង ជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការ ហើយខ្លួនយើងចង់ឲ្យគេនិយមជឿស្តាប់ សូមនិម្មិតកម្មថា (ឥតិបិសោ ភគវា សម្មាសម្ពុទ្ធោ) ឲ្យបាន១០៨ចប់ ផ្លុំបាទដៃឈ្លីមុខអង្អែលទ្រូង និងមានអំណាចបានគេសរសើរ គ្រប់គ្នា ។

-បើមានប្រាថ្នាឲ្យគេស្រឡាញ់អាណិត រាប់រកយកជាមេត្រី ឬឲ្យគេអនុគ្រោះជួយទំនុកបម្រុង តាមការគូរដល់សភាពនឹករឮសូមភាវានាគាថា ( ឥតិបិសោ ភគវា វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ ) ឲ្យ៥០ចប់សេពផ្លុំនិង ទឹកអប់ ក្រមួនលាបសក់ ទៅកាន់ស្រុកឆ្ងាយដែលមិនឆ្លាប់ស្គាល់អ្នកស្រុក ៗនិងមានចិត្តមេត្រីស្រឡាញ់ ទុកជាញ្ញាតិសន្តាណយ៉ាងកក់ក្តៅ ។

-របៀបរៀបចំដំណើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយ ទោះក្នុងចំណោមពពួកអន្ធពាលក្តី កាត់មុខសត្វសាហាវក្តី ឬសត្វសាហាវរត់តម្រង់រកក្តី លោកឲ្យបរិកម្ម ( ឥតិបិសោ ភគវា សុគតោលោកវិទូ  ) ស្រូបដង្ហើមចូលឲ្យបានគ្រប់ម៉ាត់ គ្រាណាតែសត្វនោះវាត្រឡប់ទៅវិញ ឬវាត្រឡប់ជាដាក់ស្លូតមករកយើង សុំយើងឈប់ភាវានា ហើយយើងភាវានាដើរកុំ ងាក់ក្រោយឡើយ ។ បើចង់ដឹងល្បិចកល់គេធ្វើយ៉ាងណា ជាការដូចម្តេចនោះ ព្រោះស្តាប់តែសម្តីគេមើលចិត្តមិនយល់ យើងភាវានា ពុទ្ធនាមនេះ មុននឹងជាន់ជណ្តើរឡើងផ្ទះគេ ភាវានា ៩ចប់ ជាមុនហើយឈរ ឬអង្គុយ ភាវនាក្នុងចិត្ត ហើយមើលមុខគេកុំពព្រិចភ្នែក កាលណាគេមើលមុខយើង គេនិងបញ្ចេញអាការៈឲ្យយើងដឹងជាមិនខានឡើយ ដោយប្រការណាមួយ។ តាមសម្តីលោកតា អ៊ុក ចៅ មុននិងបរិភោគបាយទឹក សូត្របរិកម្ម គ្រឿងពិសពុល និងហុយផ្សែង ឡើងពពុះ ជាមិនខាន បើអំពើអំព័ន្ធ ក៏ធ្វើយើងមិនត្រូវឡើយ ។

-ឥតិបិសោ ភគវា អនុត្តរោ  បរិកម្ម ១៩ចប់ ជានិច្ចនៅពេលភ្ញាក់ពីដំណេក ដោយសេពទឹកលប់មុខរាល់ព្រឹក បានជោគជ័យ មានតេជានុភាពខ្លាំងក្លាណាស់ ញ្ញាំងអ្នកផងឲ្យមេត្រីរាប់អានជួយ ឈឺឆ្អាល និងយករក្សា ។

-ឥតិបិសោ ភគវា បុរិសទ្ទម្មសារថិ បរិកម្មតាមកម្លាំថ្ងៃ សេពទឹកលប់មុខទៅកាន់ទិស្សស្ថិតជាមន្រ្តី ស្នេហ៍នាម៉ឺន សព្វមុខមន្ត្រី ពេញចិត្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាគាប់ចិត្ត បើចូលកាន់មន្ទីរក្រសួង អ្នកធំកុំងាក់ក្រោយ ឲ្យ សោះ ។

-ឥតិបិសោ ភគវា សត្ថាទេវមនុស្សានំ បរិកម្មឲ្យ ១០៨ចប់ ក្នុងពេលប្រាសខ្លួនដេក និងកាលភ្ញាក់ពីដំនេក ឬសេពផ្លុំទឹកស្រោចក្បាល បើព្យាយាមធ្វើជានិច្ចជាកាល លោកថាមានសិរីសូរស្តីរពួកមនុស្ស និង ទេព្តា ចោមមេត្រី ជួយការពាររក្សជាប្រក្រតី ។

-ឥតិបិសោ ភគវា ពុទ្ធោ  ភគវាតិ បរិកម្មឲ្យ ១៩ចប់ មានអំណាចឈ្នះអស់សត្រូវ បរិកម្ម២០ចប់ និងបានលាភផលដូចប្រាថ្នា បរិកម្ម ១៧ចប់ បានរួច ចាឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួង ។ បរិកម្ម ១០ចប់ឆ្លងកាត់សមុទ្រសាគរបានសុខសាន្ត ។ បរិកម្ម ៦ចប់ ភ្នែកសំឡឹងព្រះអរុណទើពរះ មានឥទ្ធានុភាពខ្លាំងណាស់ ។

ឥតិបិសោភគវា ធម្មោសោភគវា សង្ឃោសោភគវា ឥន្ទស្នេហា ព្រហ្មស្នេហា ឥសូរាជ្ជា មន្រ្តីចិត្តំ  អចិត្តំ មន្រ្តីយត្ងំ មាតាបិតារាជ្ជា សព្វទុក្ខា សព្វគ្រោធ្ធា នាមរាជ្ជា នាមសេដ្ឋី នាមសេនាបតី្ត ចតុពុទ្ធំ មហាសំយំ ឯហិឳហំ នចង្ងំ មោចង្ងំ ពុទ្ធំចង្ងំ ទ្ធាចង្ងំ យចង្ងំ ពុទំ្ធរលួយ ធម្មំរលួយ សង្ឃំរលួយ ទ្ធារលួយ មហាទោមិដាយរលួយហៃប៉ៃ អនសត្តោ អនជីវោ សុញ្ញោ បរម្ងំ សុញ្ញំទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា សព្វទុក្ខា បលាយន្តិ ជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះកុក្កៈសន្ធោជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះកិស្សប៉ោ ពុទោ្ធជ័យ ឥតិបិសោភគវា ព្រះពុទ្ធស្រីអាមេត្រី យោ អ អា ឥ ឦ ឩ ឪ ឯ ឰ  អយំទោស្ងំ ជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ចរ្ងំ ក្ងំ ធ្ងឹ ព្រះរាក្សី ព្រះសាស្តា នលឹមៗព្រាយៗ ព្រះឥសូរ ព្រះនរាយណ៍ សែងសាយ ទូទាំងចក្រវាលលេវ ៕  (ព្រះគាថាទេពរំជួល)

ពេ ទ គុណ្ងំ មហាពេទគុណ្ងំ ជ័យគុណំ មហាជ័យគុណ្ងំ សរព្ភតសត្រូវ វិនាស្សន្តិនមោពុទ្ធាយ យទ្ធាពុមោន ម អ ឧ  ឧ អ ម ស្ងំ អ ឧ អ បា មចុ កុសលា ធម្មាអព្យាគតាធម្មា សុក្ខាយវេទនា យសម្បយុត្តាធម្មា ទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា ទុក្ខំ អរហំសុខគតោ ភគវា តិ តិ ន ឧ ន មាមិហំ ពុទ្ធានុស្សតិ ធុវំ មេជីវិត្តំ  អធុវំ មរណំ អយំអត្តភាវោ ទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា អសុជិ អសុកំ ឥទំ កម្មឋានំ វេតិបរមំ សុខំវត្ត និព្វានំពុទ្ធោមនាថោ សង្ឃោមនាថោ ពុទ្ធគុណំ ធម្មគុណំ សង្ឃគុណំ គុណំពុទ្ធានុស្សតិ គុណំធម្មានុស្សតិ គុណំសង្ឃានុស្សតិ សីលានុស្សតិ ចាគ្គានុស្សតិ  កាយកតានុស្សតិ អណាបានុស្សតិ មេតានុស្សតិ ករុណានុស្សតិ មុធុតានុស្សតិ ឧបេក្ខានុស្សតិ ព្រះគុណកោសល្យ សម្បន្នោ ឥតិបិសោភគវា ពុទ្ធោសព្វញ្ញាត្តញ្ញាណោ ធម្មោ លោកុត្តរោ ន វ សំង្ឃោ មគ្គផល សេត្ថោជ័យៗ ឥចេតិ រត្តនតិយំៗ ឯតេនុភាវេន សព្វអន្តរាយ បិវិនាស្សន្តិ អសេសត្តោព្រះកាយបស្សធិ ព្រះកាយលហុតា ចិត្តលហុតា ព្រះកាយមធុតា ចិត្តមធុតា ព្រះកាយកម្មញ្ញតា ព្រះកាយបាគុយតា ចិត្តបាគុយតា  ព្រះកាយជុក្កតា ចិត្តជុក្ក ព្រះកាយសុក្ខា ចិត្តសុក្ខា ព្រះពុទ្ធានុស្សតិ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តោ សម្មាអាជីវោ សម្មាវាយាមោ សម្មាសតិ សម្មាសម្មាធិ បញ្ចិន្ទ្រីយានិហោតុ ។ នមោ នមស្សការ ព្រះពុទ្ធ គុណំ ព្រះធម្មគុណំ ព្រះសង្ឃគុណំ ព្រះស្រីរត្តនត្រ័យ កែវទាំងបី ព្រះកាន ព្រះជិន្នរាជ ព្រះជិន្នស្រី ព្រះសិរិសាក្យមុន្នី សារពេជតញ្ញាណ ព្រះមហាបដ្ឋាន ព្រះចុលាមុន្នី ព្រះចេតិយ ព្រះស្រីរត្តនមហាពោធិ៍ ព្រះសិហឹង ព្រះពុទ្ធ គិនេត ព្រះឆេតព្រះធាតុ ព្រះបរមី ព្រះពុទ្ធសូចៅ ព្រះធម្ម ប៉ែនហ្មឺន សិព្វាន ព្រះធម្មខ័ន្ធស្និត ព្រះត្រ័យបិដក ព្រះវិន័យ ព្រះសូត្រ ព្រះអភិធម្ម ព្រះសាស្តា ព្រះបាទធម្មិករាជ  ព្រះស្រីអាមេត្រី ព្រះមហាឥស្សី ទាំងប៉េនហ្មឺនគុណ មាដើរចង្រ្កមនៃធម្មគុហារ ព្រះសុរាន ព្រះច័ន្ទ ព្រះអាទិត្យ ព្រះត្រៃសរណគម ព្រះគាថ្ថាយាមព្រះបដិមា ព្រះខា្វម្មតីយ ព្រះឧប្បឡី ព្រះកចាយ ព្រះពាយព្រះភិរុណ ព្រះបរមីតាតិសា ព្រះអនុរុធថេ្ថរ ព្រះសុមេរោរាជ ព្រះពុទ្ធចៅ ព្រះសិរិមហាធាតុ ព្រះមហាបដ្ឋាន ព្រះពុទ្ធមាតានាងសិរិមហាមាយាប៉េន្ន ព្រះមាតាសម្តេច ព្រះពុទ្ធចៅ ព្រះអង្គសង ព្រះវិន័យ ព្រះអភិធម្ម ព្រះត្រៃបិដក ព្រះពៃស្រព្វ មហាសមុទ្រមេណាមគង្គា ទាំងប្លាអនន្តមច្ឆា ទាមេខលា្ល នាងទេពធីតា ទាំងព្រះធរណី នាងភោគវតី្យនាងឧមាវតី្យ នាងអសមុក្ខីទេវី ទេវតា ព្រះឥសូរ ព្រះនរាយណ៍ ព្រះកចាយថេរព្រះពុទ្ធមាតានាងសិរិមហាមាយា ប៉េន្នព្រះមាតាសម្តេចព្រះធម្មចៅ អ្នកស្នងព្រះសូត្រ ព្រះវិន័យ ព្រះអភិធម្ម ព្រះត្រៃបិដក ព្រះគម្ពីរ ព្រះគាថា សូត្រនមស្សការខ្ចតេក តេជ្ជៈ ព្រះពោធិ៍សម្ភាសឹ្ង ធម្មាសឹ្ង ក្លាវហ្លូរ ហងខុបខ្លែង កហែងទុក្ខឋានត្រែលោកញ្ញាណ ព្រះនុប្បគ្រោះ ព្រះពែស្រព្វ ព្រះភ្លើង ព្រះបរម្មី មាតាតិសានមោពុទ្ធាយ នមោធម្មាយ នមោសង្ឃាយ ពុទោ្ធមេនាថោ្ថ ធម្មោមេនាថ្ថោ ពុទ្ធសរណំ គច្ឆាមិ បរិយន្តំ ៕ (ព្រះគាថាទេពរំជួល )

 នមនអ នកូនកៈ កូអូនកៈ នអកអ្ងំ ឧមអមិ មហិសុតំ សុន្ធំ អសុនអ។ ចភកស ភកសច កសចភ សចភក ។ នមពទ មពទន ពទនម ទនមព ។ ព្រះពុទ្ធំគុណំ ព្រះធម្មំគុណំ ព្រះសង្ឃំគុណំ គុណំពុទ្ធោសោភគវា គុណំធម្មោសោភគវា គុណំសង្ឃោសោភគវា ឥន្ទស្នេហាព្រហ្មស្នេហា ឥសូររាជ្ជា មន្ត្រីចិត្តំ មមេត្រីកំ្ង មាតាបិតារាជ្ជា សព្វទុក្ខំ សព្វគ្រោធ្ធា នាម្មរាជ្ជា  នាម្មសេដ្ឋី មហាសេនាបតី  ចតុពុទ្ធំ មហាសយំ ឯហិឪហំ នចង្ងំ ពុលលាយ ទ្ធា លលាមហាទោ្ធ សាមិតាយ លលាយប៉េន្ន អនិសត្តោ អនិជីវោ សុញ្ញោបរ មំ សុញ្ញំទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា សព្វទុក្ខាបលាយន្តិ ជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះ កុក្កសន្ធោ ជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះគោនាគ្គមនោជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះពុទ្ធកិស្សបោ ពុទោ្ធជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះពុទ្ធសិរិសក្យមុន្នីគោត្តមជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ព្រះពុទ្ធស្រីអាមេត្រី យោ អ អា ឥ ឦ  ឩ ឪ ឯ ឰ ឣ យំ ទោសំ្ង ជ័យៗ ឥតិបិសោភគវា ចរ្ងំពឹផឹ ព្រះបរម្មីព្រះរស្មីព្រះសាស្តា លឹមៗសាយៗ ព្រះឥសូរ ព្រះនរាយណ៍ សែងសាយ  ទាំងទសចក្រវាឡឡេវ(ព្រះគាថាទេពជុំនុំ)

( លោកតា ហ៊ាង ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម រក្សាទុកដោយ www.itkhmerangkor.net )

***ដើម្បីទទួលបានសៀវភៅ ក្បួនតម្រា និង មន្តគាថា ល្អៗ លោកអ្នកត្រូវ Register and Login ចូលក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមយើងខ្ញុំ ។ដើម្បីឳ្យលោកអ្នកអាច Register ទៅបាន លុះត្រាតែលោកអ្នកមានលេខកូដសម្ងាត់ 6 ខ្ទង់ពីយើងខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនេះលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមរយៈ facebook pages Send Messageវិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម

        សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ។ 

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា


Statistics
map generator

មាតិកា

Follow me on Google Plus

Like us on facebook

Hello World